Olis elaborats amb

CONSCIENCIA MEDIAMBIENTAL

Política mediambiental

El desenvolupament d’una agricultura el més sostenible possible forma part d’un dels objectius d’Olis Gasull. A aquest efecte s’ha eliminat l’ús dels herbicides i es redueix al màxim l’aplicació de pesticides.

També s’ha signat un conveni amb l’entitat ecologista GEPEC i la seva escola de naturalistes pel manteniment i la re-introducció d’espècies en perill, començant per l’òliba.